มาตราการเฝ้าระวัง COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา

 ด้วยความห่วงใยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจเพื่อความไม่ประมาทในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้นำชุดตรวจ ATK ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ด้วยความสมัครใจ ซึ่งจากตรวจก็เป็นไปได้ด้วยดียังไม่มีการตรวจพบเชื้อแต่อย่างใด

Comments

comments