ประมวลภาพกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ จันทร์  ที่ 26  มิถุนายน  2560   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมในช่วงเช้า  “กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด”  และช่วงบ่าย  เป็นกิจกรรม “กีฬาสีเฟรชชี  ประจำปีการศึกษา 2560”  โดยมี คุณพรเพ็ญ  คำภิโล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (vbac) เป็นประธานเปิดงาน    โดยทางวิทยาลัยจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้เยาวชนตระหนัก และเห็นความสำคัญของภัยใกล้ตัว ที่เราทุกคนต้องช่วยกันป้องกัน  เพื่อให้เยาวชนไทยมีทั้ง เก่ง ดี  มีสุข  สุขภาพกาย ใจ แข็งแรง เป็นมีคุณธรรม  เพื่อเติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ในอนาคต

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Comments

comments