การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออาเซียน นักศึกษา ปวช 3 ประเภทวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว

ภาพบรรยากาศของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   ประเภทวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว  เกือบ 30 ชีวิต  เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออาเซียน  ณ  อาคารปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม  สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงานนานาชาติ  ตำบลเวียง อำเมือง จังหวัดเชียงราย   ระยะเวลา 5 วัน  ตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 30  มิถุนายน 2560      โดยเป็นการอบรมในหลักสูตรการฝึกยกระดับมืออาชีพ  สาขามาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการโรงแรม  ตำแหน่งบริกร (Waiter)

Comments

comments