มาแล้ว…ภาพการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 กับ S&P

ภาพบรรยากาศการทำงานจริงของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (S&P) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า S&P

Comments

comments