ออกศูนย์บริการชุมชน กับสาขาช่างยนต์ สาขาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 1/2560

คณะครู และนักศึกษา สาขาช่างยนต์  สาขาไฟฟ้า และสาขาอิเล็กทรอนิกส์  ได้ออกศูนย์ช่วยเหลือชุมชน  ตามโครงการออกศูนย์บริการชุมชน  วีแบค บริการความรู้  มุ่งสู่อาเซียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560   โดยให้บริการตรวจเช็ค  ซ่อมบำรุงรักษาจักรยาน  และเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก  อีกทั้ง ให้บริการตรวจเช็ค   ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  โดยมีคณะครู และ นักศึกษา   ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ให้บริการ และให้คำแนะนำ  ตลอดทั้งวัน

 

 

Comments

comments