โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ”

การอบรม  โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  “อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ”  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   โดยใช้ระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 5 วัน ตั้งแต่วันที่  3-4 ,11, 16 ,17   กรกฎาคม  2560   โดยมีคณะแม่บ้าน  หมู่บ้านป่าไผ่  ตำบลป่าอ้อดอนชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  เข้าอบรมร่วมกับนักศึกษา ปวช.3  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  วิทยากรโดย  คุณวรณัน   วรรณรัตน์

 

Comments

comments