โครงการท่องเที่ยวชุมชนแบบ Homestay

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กับ โครงการท่องเที่ยวชุมชนแบบ Homestay   บ้านปางห้า  แม่สาย  นักศึกษาร่วมกิจกรรมทำกระดาษสา กิจกรรมฐานความรู้  ฝึกตีมีด และทำเทียนบูชาพระ

Comments

comments