โครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ หลักสูตร “ลูกเสือช่อสะอาด” อาชีวศึกษา

ตัวแทนคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ  หลักสูตร  “ลูกเสือช่อสะอาด”   ของอาชีวศึกษา       ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  ตั้งแต่วันที่  11 -14  สิงหาคม พ.ศ. 2560

  

Comments

comments