ชมรมค่ายอาสาออกค่ายเลี้ยงอาหารบ้านจิตเมตต์ เชียงราย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560   นักศึกษาชมรมค่ายอาสา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ออกค่ายอาสาเลี้ยงอาหารบ้านจิตเมตต์  จัดหวัดเชียงราย

Comments

comments