ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ ดูงานที่ อีซุซุ เชียงราย

ขอขอบคุณบริษัทอีซุซุ  และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมภูมิภาคอีซุซุ  จังหวัดเชียงราย  ที่ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  เข้าเยี่ยมชม และเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

Comments

comments