พิธีถวายพระพรชัย และวางพานพุ่ม ” วันแม่แห่งชาติ “

วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 2560

คำขวัญวันแม่ 2560

“สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พระราชทาน “คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2560

 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดพิธีถวายพระพรชัย และวางพานพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะ  และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ ทั้งในและรอบนอกวิทยาลัย

 

Comments

comments