เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝึกงานบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (S&P)

นักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ทั้ง ปวช.2  และ ปวช.3  เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ณ  ห้องประชุม 1    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ    เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (S&P) (15  สิงหาคม พ.ศ. 2560 )

 

Comments

comments