คณะครู นักศึกษาวีแบค ร้องเพลง รักพ่อ…ไม่มีวันพอเพียง

คณะผู้บริหาร  อาจารย์  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ ร่วมขับร้องเพลง ‘รักพ่อ…ไม่มีวันพอเพียง’  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Comments

comments