อาคารอำนวยการ  

ชั้น 1 ประกอบไปด้วย  ห้องอำนวยการ ห้องวิชาการ  ห้องประชุม 1   ห้องประชุม 2  ห้องสมุด และ โรงอาหาร  ห้องเรียน  L1 และ L2

ชั้น 2 ประกอบไปด้วย  ห้องพักครูสาขาท่องเที่ยว  ห้องพักครูสาขาคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนสาขาท่องเที่ยว  ห้องเรียนสาขาคอมพิวเตอร์

ชั้น 3  ประกอบไป  ห้องพักครูสาขาบัญชี  ห้องพักครูสาขาการขาย และการตลาด  ห้องเรียน

อาคารปฏิบัติการสาขาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

ประกอบด้วย  ห้องพักครูสาขาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

อาคารสาขาช่างยนต์

ประกอบด้วย  ห้องพักครูสาขาช่างยนต์  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ

ห้องพักใน  ประกอบไปด้วย 2 อาคาร

ห้องพักชาย (กฤษณา 1) เป็นอาคาร 3 ชั้น    และ  ห้องพักหญิง(กฤษณา 2 ) เป็นอาคาร 3 ชั้น  1 ห้องสามารถเข้าพักได้ 3-4 คน  มีห้องน้ำในตัว  เปิดเวลา 6.00 น. ถึง 21.00 น  มีบริการอินเตอร์เน็ต WiFi  ให้นักศึกษาใช้หาข้อมูลฟรี

 

หอในบ้านดิน  สำหรับนักศึกษาชาย   ประกอบไปด้วย  ตัวบ้านประมาณ 10 หลัง  หลังละ 4 ห้อง  นักศึกษาสามารถเข้าพักได้ห้องละ 2-4 คน  มีห้องน้ำรวมแยกด้านนอก  และศาลาขนาดใหญ่อเนกประสงค์  สำหรับใช้ทำกิจกรรมนันทนาการ


 

บ้านพักรับรอง