เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝึกงานบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (S&P)

นักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ทั้ง ปวช.2  และ ปวช.3  เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ณ  ห้องประชุม 1    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ    เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (S&P) …

พิธีถวายพระพรชัย และวางพานพุ่ม ” วันแม่แห่งชาติ “

วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 2560 คำขวัญวันแม่ 2560 “สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 …

ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ ดูงานที่ อีซุซุ เชียงราย

ขอขอบคุณบริษัทอีซุซุ  และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมภูมิภาคอีซุซุ  จังหวัดเชียงราย  ที่ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  เข้าเยี่ยมชม และเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

ชมรมค่ายอาสาออกค่ายเลี้ยงอาหารบ้านจิตเมตต์ เชียงราย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560   นักศึกษาชมรมค่ายอาสา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ออกค่ายอาสาเลี้ยงอาหารบ้านจิตเมตต์  จัดหวัดเชียงราย

โครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ หลักสูตร “ลูกเสือช่อสะอาด” อาชีวศึกษา

ตัวแทนคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ  หลักสูตร  “ลูกเสือช่อสะอาด”   ของอาชีวศึกษา       ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  ตั้งแต่วันที่  11 -14  สิงหาคม พ.ศ. 2560   

เข้าฟังการอบรมหัวข้อ “ความรู้เรื่องยาเสพติด” จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ที่ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักศึกษา   ปวช. 1  ทั้งประเภทวิชาพาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรม  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ณ  ห้องประชุมของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาชนคนรุ่นใหม่ มีคุณธรรม  จริยธรรม  ห่างไกลยาเสพติด  (เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม 2559)

โครงการท่องเที่ยวชุมชนแบบ Homestay

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กับ โครงการท่องเที่ยวชุมชนแบบ Homestay   บ้านปางห้า  แม่สาย  นักศึกษาร่วมกิจกรรมทำกระดาษสา กิจกรรมฐานความรู้  ฝึกตีมีด และทำเทียนบูชาพระ

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สนุกสนานกับบรรยากาศท้องทะเลจังหวัดชลบุรี   ศึกษาสัตว์น้ำทางทะเล  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา   และศึกษาประวัติศาสตร์  จังหวัดอยุธยา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์  พระธาตุ 9 จอม  จังหวัดเชียงราย  และพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ใน …

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ    จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560   เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม  2560   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการดีมีให้ตลอด กับ โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ร่วมกับ  บ.เอพีฮอนด้า& แม่จันวิทยุ และมอเตอร์  จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา  หัวข้อขับขี่ปลอดภัย  เพื่อให้นักศึกษารู้จักกฎหมายจราจรทางบก เพื่อการขับขี่บนท้องถนน  และการดูแลสภาพของรถจักรยานยนต์  ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  เพื่อความไม่ประมาท