ขายอาหาร และเครื่องดื่ม กิจกรรมของสาขาการตลาด และค้าปลีก

สร้างทักษะวิชาชีพ การเรียนรู้คู่การปฏิบัติ  …กิจกรรมของสาขาการตลาด และค้าปลีก ทุกวันศุกร์  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการขาย  รู้จักการแก้ปัญหา  และการทำงานเป็นกลุ่ม ของเชิญนักศึกษาวีแบค และคุณครูร่วมอุดหนุน ขนม เครื่องดื่ม ของพี่ ๆ ปวช. 2  สาขาการตลาด และค้าปลีก กันเยอะ …

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดพานไหว้ครู

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน  2560   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมไหว้ครู  เพื่อนน้อมระลึกพระคุณครู  โดยมีการประกวดพานไหว้ครู  ของช่างอุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม  โดยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละระดับทุกคน         

กิจกรรมวันครู “วันทาบูชาครู”

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม วันทาบูชาครู เนื่องในวันครู จัดกิจกรรมในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงความสำคัญของครู โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการบูชาองค์พระวิษณุกรรม ถวายเครื่องบูชาบวงสรวงใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาสาขาช่าง ร่วมในพิธี …

มีข่าวดีมาฝาก ..สำหรับ นศ. VBAC เท่านั้น

มีข่าวดีมาฝาก ..สำหรับ นศ. VBAC เท่านั้น…ต้อนรับ เดือนของการไหว้ครู vbac มีกิจกรรม ส่งเสริม นศ. ที่มีความกตัญญู กตเวที … … กติกาง่าย -ถ่ายภาพของตัวเอง คู่กับพานไหว้ครู หรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเทศกาลวันไหว้ครู แท๊กหาครูที่ นศ. …

บริษัทญี่ปุ่นมาเยี่ยนนักศึกษา

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  คณะผู้บริหาร และตัวแทน ของบริษัท สยาม เอ็นเอ็มที จำกัด  เข้ามาเยี่ยมชมการเรียนของนักศึกษาวีแบค เพื่อเข้ามาทำความรู้จัก และพูดคุย ทักทายกับนักศึกษา ในระดับ ปวช. ปวส.  ก่อนการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น  วัฒนธรรมในการทำงานร่วมกัน …

บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ในการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC) ได้ทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ในการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น เพื่อช่วยเหลือเยาวชน ชนเผ่า ลุ่มแม่น้ำโขง

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.1 เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  ก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม พ.ศ.2560  ณ อาคารสำนักงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ

ผอ.พรเพ็ญ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันเปิดภาคเรียน 1/60 ผู้อำนวยการวิทยาลัย คุณพรเพ็ญ  คำภิโล  กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  เพื่อเริ่มต้นกับการเรียนในรั้ววิทยาลัยอย่างมีความสุข   สนุกกับการเรียน  และมีทักษะในสายงานวิชาชีพ  เพื่อนำความรู้ไปศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอย่างมั่งคง   ….ยินดีต้อนรับสู่ #วีแบค