ชมรมค่ายอาสาออกค่ายเลี้ยงอาหารบ้านจิตเมตต์ เชียงราย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560   นักศึกษาชมรมค่ายอาสา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ออกค่ายอาสาเลี้ยงอาหารบ้านจิตเมตต์  จัดหวัดเชียงราย

โครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ หลักสูตร “ลูกเสือช่อสะอาด” อาชีวศึกษา

ตัวแทนคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ  หลักสูตร  “ลูกเสือช่อสะอาด”   ของอาชีวศึกษา       ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  ตั้งแต่วันที่  11 -14  สิงหาคม พ.ศ. 2560   

เข้าฟังการอบรมหัวข้อ “ความรู้เรื่องยาเสพติด” จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ที่ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักศึกษา   ปวช. 1  ทั้งประเภทวิชาพาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรม  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ณ  ห้องประชุมของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาชนคนรุ่นใหม่ มีคุณธรรม  จริยธรรม  ห่างไกลยาเสพติด  (เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม 2559)

โครงการท่องเที่ยวชุมชนแบบ Homestay

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กับ โครงการท่องเที่ยวชุมชนแบบ Homestay   บ้านปางห้า  แม่สาย  นักศึกษาร่วมกิจกรรมทำกระดาษสา กิจกรรมฐานความรู้  ฝึกตีมีด และทำเทียนบูชาพระ

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สนุกสนานกับบรรยากาศท้องทะเลจังหวัดชลบุรี   ศึกษาสัตว์น้ำทางทะเล  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา   และศึกษาประวัติศาสตร์  จังหวัดอยุธยา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์  พระธาตุ 9 จอม  จังหวัดเชียงราย  และพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ใน …

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ    จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560   เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม  2560   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการดีมีให้ตลอด กับ โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ร่วมกับ  บ.เอพีฮอนด้า& แม่จันวิทยุ และมอเตอร์  จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา  หัวข้อขับขี่ปลอดภัย  เพื่อให้นักศึกษารู้จักกฎหมายจราจรทางบก เพื่อการขับขี่บนท้องถนน  และการดูแลสภาพของรถจักรยานยนต์  ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  เพื่อความไม่ประมาท                   

สัมภาษณ์คัดเลือก นศ.ฝึกงานกับ คุณอาริยะ คำภิโล เจ้าของร้าน Jones’ Salad

เมื่อวันจันทร์  ที่ 17  กรกฎาคม พ.ศ. 2560  นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ได้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับสถานประกอบการ  ของภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา  2560    โดยในวันนั้นมี  คุณอาริยะ  คำภิโล  เจ้าของร้าน Jones’ Salad …

สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน บริษัท นิตตะ เอ็นเอ็มที จำกัด

เมื่อวันจันทร์  ที่ 17  กรกฎาคม พ.ศ. 2560   ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ได้รับเกียติจากบริษัท นิตตะ เอ็นเอ็มที จำกัด  ซึ่งส่งวิทยากร  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้  บรรยายเกี่ยวกับ ประเพณี  วัฒนธรรมของญี่ปุ่น   วัฒนธรรมการทำงาน  การอยู่ร่วมกัน …

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น – การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเป็น “มัคคุเทศก์

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   ได้จัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น – การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเป็น “มัคคุเทศก์   สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ และประสบการณ์จากวิทยากรมืออาชีพ  เป็นเวลา  5  วัน  โดยโครงการนี้กิน เที่ยว และได้รับความรู้ฟรีตลอดหลักสูตร     สามารถรับชมคลิปวีดีโอการเข้าอบรมได้ในแฟนเพจของวิทยาลัย  หรือ คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อนำไปสู่หน้าเพจวิทยาลัยค่ะ