โครงการท่องเที่ยวชุมชนแบบ Homestay

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กับ โครงการท่องเที่ยวชุมชนแบบ Homestay   บ้านปางห้า  แม่สาย  นักศึกษาร่วมกิจกรรมทำกระดาษสา กิจกรรมฐานความรู้  ฝึกตีมีด และทำเทียนบูชาพระ

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สนุกสนานกับบรรยากาศท้องทะเลจังหวัดชลบุรี   ศึกษาสัตว์น้ำทางทะเล  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา   และศึกษาประวัติศาสตร์  จังหวัดอยุธยา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์  พระธาตุ 9 จอม  จังหวัดเชียงราย  และพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ใน …

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ    จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560   เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม  2560   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการดีมีให้ตลอด กับ โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ร่วมกับ  บ.เอพีฮอนด้า& แม่จันวิทยุ และมอเตอร์  จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา  หัวข้อขับขี่ปลอดภัย  เพื่อให้นักศึกษารู้จักกฎหมายจราจรทางบก เพื่อการขับขี่บนท้องถนน  และการดูแลสภาพของรถจักรยานยนต์  ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  เพื่อความไม่ประมาท                   

สัมภาษณ์คัดเลือก นศ.ฝึกงานกับ คุณอาริยะ คำภิโล เจ้าของร้าน Jones’ Salad

เมื่อวันจันทร์  ที่ 17  กรกฎาคม พ.ศ. 2560  นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ได้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับสถานประกอบการ  ของภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา  2560    โดยในวันนั้นมี  คุณอาริยะ  คำภิโล  เจ้าของร้าน Jones’ Salad …

สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน บริษัท นิตตะ เอ็นเอ็มที จำกัด

เมื่อวันจันทร์  ที่ 17  กรกฎาคม พ.ศ. 2560   ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ได้รับเกียติจากบริษัท นิตตะ เอ็นเอ็มที จำกัด  ซึ่งส่งวิทยากร  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้  บรรยายเกี่ยวกับ ประเพณี  วัฒนธรรมของญี่ปุ่น   วัฒนธรรมการทำงาน  การอยู่ร่วมกัน …

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น – การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเป็น “มัคคุเทศก์

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   ได้จัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น – การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเป็น “มัคคุเทศก์   สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ และประสบการณ์จากวิทยากรมืออาชีพ  เป็นเวลา  5  วัน  โดยโครงการนี้กิน เที่ยว และได้รับความรู้ฟรีตลอดหลักสูตร     สามารถรับชมคลิปวีดีโอการเข้าอบรมได้ในแฟนเพจของวิทยาลัย  หรือ คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อนำไปสู่หน้าเพจวิทยาลัยค่ะ  

ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน “ประดิษดอกไม้จันทน์”

เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2560    นักศึกษาสาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนป่าอ้อดอนชัย   อำเมือง  จังหวัดเชียงราย   ในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี ( ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ )  จัดโดยเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย   ร่วมกับ  กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย …

อนุสรณ์จากพี่ ถึงมือน้อง

ศิษย์เก่าปี 2559  ได้ส่งมอบ อนุสรณ์จบการศึกษา ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา การกีฬา และงานดนตรี  ให้แก่รุ่นน้องสืบต่อไป

ประชุม เตรียมความพร้อม สมศ

ประภาพการประชุม  วันที่ 6  กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ของคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  หอประชุม 1   เรื่อง ” แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559  ” …