โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ”

การอบรม  โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  “อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ”  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   โดยใช้ระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 5 วัน ตั้งแต่วันที่  3-4 ,11, 16 ,17   กรกฎาคม  2560   โดยมีคณะแม่บ้าน  หมู่บ้านป่าไผ่  ตำบลป่าอ้อดอนชัย …

ออกศูนย์บริการชุมชน กับสาขาช่างยนต์ สาขาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 1/2560

คณะครู และนักศึกษา สาขาช่างยนต์  สาขาไฟฟ้า และสาขาอิเล็กทรอนิกส์  ได้ออกศูนย์ช่วยเหลือชุมชน  ตามโครงการออกศูนย์บริการชุมชน  วีแบค บริการความรู้  มุ่งสู่อาเซียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560   โดยให้บริการตรวจเช็ค  ซ่อมบำรุงรักษาจักรยาน  และเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก  อีกทั้ง ให้บริการตรวจเช็ค …

มาแล้ว…ภาพการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 กับ S&P

ภาพบรรยากาศการทำงานจริงของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (S&P) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า S&P

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออาเซียน นักศึกษา ปวช 3 ประเภทวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว

ภาพบรรยากาศของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   ประเภทวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว  เกือบ 30 ชีวิต  เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออาเซียน  ณ  อาคารปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม  สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงานนานาชาติ  ตำบลเวียง อำเมือง จังหวัดเชียงราย   ระยะเวลา 5 วัน  ตั้งแต่วันที่ 26 …

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ ที่ 26  มิถุนายน 2560  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (vbac)  หลังจากช่วงเช้านักศึกษาวีแบคทำกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกันไปแล้ว  ในช่วงบ่ายนักศึกษาชั้นปี 1 ของ ปวช  และ ปี 1  ของ ปวส  ทุกสาขาวิชา  ได้ร่วมทำกิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ …

ประมวลภาพกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ จันทร์  ที่ 26  มิถุนายน  2560   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมในช่วงเช้า  “กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด”  และช่วงบ่าย  เป็นกิจกรรม “กีฬาสีเฟรชชี  ประจำปีการศึกษา 2560”  โดยมี คุณพรเพ็ญ  คำภิโล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (vbac) เป็นประธานเปิดงาน …

เริ่มแล้ว การแข่งขันกีฬาเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา 2560

เริ่มแล้ว  การแข่งขันกีฬาเฟรชชี่   สำหรับนักศึกษา ปวช 1  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ช่างอุตสาหกรรม   และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  โดยเริ่มมีการแข่งขันกีฬาในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน  ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น.  โดยเป็นการหาคู่ชิงชนะเลิศ  เพื่อทำการแข่งขันในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน  2560 …

ขายอาหาร และเครื่องดื่ม กิจกรรมของสาขาการตลาด และค้าปลีก

สร้างทักษะวิชาชีพ การเรียนรู้คู่การปฏิบัติ  …กิจกรรมของสาขาการตลาด และค้าปลีก ทุกวันศุกร์  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการขาย  รู้จักการแก้ปัญหา  และการทำงานเป็นกลุ่ม ของเชิญนักศึกษาวีแบค และคุณครูร่วมอุดหนุน ขนม เครื่องดื่ม ของพี่ ๆ ปวช. 2  สาขาการตลาด และค้าปลีก กันเยอะ …

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดพานไหว้ครู

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน  2560   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมไหว้ครู  เพื่อนน้อมระลึกพระคุณครู  โดยมีการประกวดพานไหว้ครู  ของช่างอุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม  โดยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละระดับทุกคน         

กิจกรรมวันครู “วันทาบูชาครู”

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม วันทาบูชาครู เนื่องในวันครู จัดกิจกรรมในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงความสำคัญของครู โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการบูชาองค์พระวิษณุกรรม ถวายเครื่องบูชาบวงสรวงใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาสาขาช่าง ร่วมในพิธี …