พิธีทำบุญหอพักใน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ

เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา 9.00 น. หอพักในกฤษณา 1  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ได้จัดกิจกรรมทำบุญหอพักใน  ทั้งหอพักหญิง หอพักชาย  และหอบ้านดิน   ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ     

อบรมทักษะมาตรฐานวิชาชีพช่างซ่อมยานยนต์

เมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม 2560   นายกฤษฎา รมหิรัญ , นายโยธิน ดอนชัย , นายชาญชัย  แก้วเถิน และนายอภิสิทธ์  ปันแดง  ครูผู้สอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  เข้ารับฟังการอบรม  โครงการอบรมการเป็นเจ้าหน้าที่สอนคุณวุฒิวิชาชีพ (EXAMINE)  ทักษะมาตรฐานวิชาชีพช่างซ่อมยานยนต์   …

ร่วมน้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 4  กรกฎาคม  2560   เวลา 14.00 น  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   จัดกิจกรรม  “ ๙  ตามพ่อ  สานต่อพระราชปณิธาน ”  โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์  ดอกไม้ใจถวายพ่อหลวง   กิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 …

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560  คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ คณะครูผู้นำลูกเสือวิสามัญ  ได้นำลูกเสือ ร่วมพิธีสวนสนาม  ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ    ที่สนามกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ตำบลป่าอ้อดอนชัย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย               …

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ”

การอบรม  โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  “อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ”  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   โดยใช้ระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 5 วัน ตั้งแต่วันที่  3-4 ,11, 16 ,17   กรกฎาคม  2560   โดยมีคณะแม่บ้าน  หมู่บ้านป่าไผ่  ตำบลป่าอ้อดอนชัย …

ออกศูนย์บริการชุมชน กับสาขาช่างยนต์ สาขาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 1/2560

คณะครู และนักศึกษา สาขาช่างยนต์  สาขาไฟฟ้า และสาขาอิเล็กทรอนิกส์  ได้ออกศูนย์ช่วยเหลือชุมชน  ตามโครงการออกศูนย์บริการชุมชน  วีแบค บริการความรู้  มุ่งสู่อาเซียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560   โดยให้บริการตรวจเช็ค  ซ่อมบำรุงรักษาจักรยาน  และเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก  อีกทั้ง ให้บริการตรวจเช็ค …

มาแล้ว…ภาพการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 กับ S&P

ภาพบรรยากาศการทำงานจริงของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (S&P) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า S&P

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออาเซียน นักศึกษา ปวช 3 ประเภทวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว

ภาพบรรยากาศของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   ประเภทวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว  เกือบ 30 ชีวิต  เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออาเซียน  ณ  อาคารปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม  สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงานนานาชาติ  ตำบลเวียง อำเมือง จังหวัดเชียงราย   ระยะเวลา 5 วัน  ตั้งแต่วันที่ 26 …

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ ที่ 26  มิถุนายน 2560  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (vbac)  หลังจากช่วงเช้านักศึกษาวีแบคทำกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกันไปแล้ว  ในช่วงบ่ายนักศึกษาชั้นปี 1 ของ ปวช  และ ปี 1  ของ ปวส  ทุกสาขาวิชา  ได้ร่วมทำกิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ …

ประมวลภาพกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ จันทร์  ที่ 26  มิถุนายน  2560   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมในช่วงเช้า  “กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด”  และช่วงบ่าย  เป็นกิจกรรม “กีฬาสีเฟรชชี  ประจำปีการศึกษา 2560”  โดยมี คุณพรเพ็ญ  คำภิโล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (vbac) เป็นประธานเปิดงาน …