บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ในการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC) ได้ทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ในการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น เพื่อช่วยเหลือเยาวชน ชนเผ่า ลุ่มแม่น้ำโขง

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.1 เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  ก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม พ.ศ.2560  ณ อาคารสำนักงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ

ผอ.พรเพ็ญ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันเปิดภาคเรียน 1/60 ผู้อำนวยการวิทยาลัย คุณพรเพ็ญ  คำภิโล  กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  เพื่อเริ่มต้นกับการเรียนในรั้ววิทยาลัยอย่างมีความสุข   สนุกกับการเรียน  และมีทักษะในสายงานวิชาชีพ  เพื่อนำความรู้ไปศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอย่างมั่งคง   ….ยินดีต้อนรับสู่ #วีแบค