กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกีฬาเฟรชชี่

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC) ได้จัดกิจกรรมในช่วงเช้า คือกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561  เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด และการเฝ้าระวังภัย 7  มารร้าย  และมีการแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ของนักศึกษา เช่น ร้องเพลง เต้น เล่นละคร ในช่วงบ่าย ทางวีแบคได้จัดกิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ รอบชิงชนะเลิศ …

รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกเพื่อเรา

ตัวแทนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  เข้าร่วมกิจกรรม รักษาสิ่งแวดล้อม  เพื่อโลกเพื่อเรา  กับอาสาสมัครรักษ์โลก  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

งานจิตอาสาในหน่วยพยาบาล กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ระดับจังหวัด  ประจำปี2561

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  กับงานจิตอาสาในหน่วยพยาบาล  ค่อยช่วยเหลือน้อง ๆ ใน  โครงการส่งเสริมเยาชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม  กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ระดับจังหวัด  ประจำปี2561  วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน  2561 ณ  สนามโรงเรียนสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

โครงการค่ายทักษะชีวิต  ประจำปีงบประมาณ  2561

ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  เข้าอบรม โครงการค่ายทักษะชีวิต  ประจำปีงบประมาณ  2561   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1  

จัดพิธีไหว้ครู 2561 วีแบค

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ(vbac)  จัดพิธีไหว้ครู  “ศิษย์น้อมวันทา บูชาครู   ประจำปีการศึกษา 2561 ”  เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 7  เดือนมิถุนายน  2561  โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง  ช่วงแรกเป็นพิธีไหว้ครูช่าง  พระวิษณุกรรม  และช่วง 2 พิธีไหว้ครู  คณะผู้บริหารและครูวีแบค  …

วีแบค ออน ทัวร์

วีแบคขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  ด้วยการนำนักศึกษาออกท่องเที่ยวยัง 4 จุดสถานที่ท่องเที่ยวดัง ๆ เขตอำเภอเมืองของจังหวัดเชียงราย  โดยจุดแรก คณะอาจารย์ได้นำนักศึกษา ปวช.1  ทั้งหมดเดินทางไปกราบอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย   ต่อด้วยจุดที่ 2  วัดห้วยปลากั้ง  จุดที่ 3  สิงห์ปาร์ค เชียงราย  จุดที่ …

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แคนนอน โคราช

คณะครูวีแบคร่วมเดินทางไปส่งนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท แคนนอน  จังหวัดนครราชสีมา (โคราช)  โดยนักศึกษาเข้าถึงที่พักอย่างปลอดภัย  เข้ารับฟังอบรมวินัย และข้อปฏิบัติก่อนปฏิบัติงานจริง

ส่งนักศึกษาสาขาช่างยนต์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ อู่ประกันกลาง กทม.

คณะครูวีแบค  ได้เดินทางไปส่งนักศึกษาเพื่อรับการฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ  สาขาช่างยนต์  บริษัท อู่ประกันกลาง  กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาถึงที่หมายอย่างปลอดภัย และพร้อมรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

อบรมยกระดับธุรกิจ E-commerce เปิดประตูสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

คณะครูคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ระดับ ปวช.1  และ ปวช.3  เข้ารับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  “ยกระดับธุรกิจ E-commerce เปิดประตูสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ”  รุ่นที่ 2  จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์  โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือ ดร.อนุชํา โสมําบุตร  ผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ …