ออกแนะแนว เปิดรับสมัครนักศึกษา ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครู  และตัวแทนนักศึกษา  เดินทางออกแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในระดับ ปวช.  และ ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2561   ทั้งภายในจังหวัดเชียงราย  และจังหวัดในเขตภาคเหนือ   โดยปีนี้ยังคงมีทุนเรียนฟรี  หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับทุน  สามารถสอบถามได้ที่เบอร์  053631125  หรือ เพจ Facebook :   vbac.co.th …

โครงการอบรมผู้นำชุมชน/ตัวแทนชุมชนเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2560  นักศึกษาและคณะครู   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  เข้ารับฟังโครงการอบรมผู้นำชุมชน/ตัวแทนชุมชนเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครั้งที่ 2 ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย   และ ขอขอบคุณวิทยากร  อาจารย์ ดร.พทป. ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์   ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย  การเลือกซื้อยาสมุนไพร  …

การอบรมผู้กำกับลูกเสือ

ภาพกิจกรรมการจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  ชั้นความรู้ทั่วไป  รุ่นที่  13/2560  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560  โดยมีคณะครูจากวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ  ในจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมอบรม  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จังหวัดเชียงราย

ในโครงการกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีแก่ นศ. ผู้เข้านำเสนอผลงาน แบตเตอร์รี่สำรองโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   ผ่านการนำเสนอเชิงแนวคิด ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในระดับที่มีคุณภาพ ในโครงการกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2561  ภาคเหนือ  จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.)  โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่  14-16  …

กิจกรรม “กีฬาสีวีแบค 2017”

เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมกีฬาสีวีแบค  ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งในปีนี้จัดแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4  สี  โดยการจัดกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดกีฬาสีปีนี้ จัดขบวนได้อย่างสวยงาม  โดยในงานมีการแข่งขันกีฬาที่หลากหลาย ทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน  เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องชาววีแบค  และรู้รักสามัคคี   ติดตามชมภาพทั้งหมดได้ที่เพจเฟสบุค …

เด็กวีแบครับใบประกาศ อบรมงานแม่บ้าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว และการโรงแรม  ระดับ ปวส.2  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  เข้ารับใบประกาศ  ผ่านการอบรม  หลักสูตรงานแม่บ้าน  ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน  

วางพวงมาลาเนื่องในวันวชิราวุธ  25  พฤศจิกายน 

ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  (VBAC) พากองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยมาวางพวงมาลาเนื่องในวันวชิราวุธ  คือวันที่ 25  พฤศจิกายน   และในงานยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “สืบสานปณิธานทำดีด้วยหัวใจ”  ที่โรงเรียนบ้านสันโค้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

ลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษาคนใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (vbac) จัดกิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การของคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักศึกษาวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยทางวิทยาลัยจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันอังคาร  ที่ 7  พฤศจิกายน 2560  

วีแบคจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  โดยมีนางพรเพ็ญ  คำภิโล  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานเปิดงานเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกกับการเข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็ก  การประดิษฐ์โคมลอย   การประกวดเทพบุตร  และนางนพมาศ   เป็นการสืบสารประเพณีอันดีงาม ให้นักศึกษาได้ทราบความเป็นมาของวันลอยกระทง  เห็นคุณค่าของแม่น้ำ  และรู้จักวิธีการดูแลรักษาให้อยู่อย่างยั้งยืน       …

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ( English  for  servics )  ระหว่างวันที่   25  ถึง  29  ตุลาคม พ.ศ. 2560  โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  เข้าร่วมฟังการบรรยายพร้อมทั้งฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ   เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาในการปฏิบัติงานจริง …