ครูวีแบครับรางวัล “วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562”

ผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เข้าแถวเข้ารับรางวัลผู้บริหาร และคณะครูดีเด่น  งานวันครู  ครั้งที่ 63  ประจำปี  2562   เข้ารับจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี “วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562”     ณ  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  …

กิจกรรมกีฬาสีวีแบค 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมกีฬาสีวีแบค  ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 19-20  ธันวาคม 2561   โดยในปีนี้ได้แบ่งนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.  ออกเป็น 4  สี  และจัดกีฬาให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน  โดยเรียกเสียงหัวเราะได้มากที่สุดคงจะเป็นกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน ที่มีคณะครูวีแบคร่วมในการแข่งขันด้วย  …

ลูกเสือจิตอาสา

ลูกเสือจิตอาสา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมเป็นจิตอาสาบริการช่วยเหลือพี่ ๆ พยาบาลจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ในโครงการขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า  ร่วมบริจาคโลหิต  ดวงตา และอวัยวะ  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และวันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม 2561

การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.61)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.61) ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาดูงานการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

เข้าอบรมเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่ศูนย์ฝึกอบรมภูมิภาคอิซูซุ เชียงราย

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาช่างยนต์   เข้าอบรมเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่ศูนย์ฝึกอบรมภูมิภาคอิซูซุ เชียงราย

กิจกรรมวันลอยกระทง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันลอยกระทง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  โดยในงานมีการประกวดนางนพมาศ ประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก  และการแสดงของนักศึกษาทุกระดับชั้น   เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และให้ความสำคัญกับประเพณีลอยกระทง  อนุรักษ์วัฒนธรรมภาคเหนือทั้งการแต่งกาย  การแสดงที่นำเสนอบนเวที  และการอนุรักษ์ธรรมชาติของแหล่งน้ำ                        …

จิตอาสาคัดแยกขยะ

ภาพบรรยากาศการคัดแยกขยะของเหล่าตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  กิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะในงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46  เจียงฮายเกมส์  ระหว่างวันที่  17 – 28 พฤศจิกายน  2561

ร่วมพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ตัวแทนกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  เมื่อวันที่ 25   พฤศจิกายน 2561

พิธีถวายราชสดุดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (วีแบค)  จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย (วันที่ 20 พฤศจิการยน 2561)  

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ คณะครู  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (วีแบค)  ได้รับการตรวจประเมิน ในระดับดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย vbac.co.th