นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แคนนอน โคราช

คณะครูวีแบคร่วมเดินทางไปส่งนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท แคนนอน  จังหวัดนครราชสีมา (โคราช)  โดยนักศึกษาเข้าถึงที่พักอย่างปลอดภัย  เข้ารับฟังอบรมวินัย และข้อปฏิบัติก่อนปฏิบัติงานจริง

ส่งนักศึกษาสาขาช่างยนต์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ อู่ประกันกลาง กทม.

คณะครูวีแบค  ได้เดินทางไปส่งนักศึกษาเพื่อรับการฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ  สาขาช่างยนต์  บริษัท อู่ประกันกลาง  กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาถึงที่หมายอย่างปลอดภัย และพร้อมรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

อบรมยกระดับธุรกิจ E-commerce เปิดประตูสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

คณะครูคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ระดับ ปวช.1  และ ปวช.3  เข้ารับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  “ยกระดับธุรกิจ E-commerce เปิดประตูสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ”  รุ่นที่ 2  จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์  โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือ ดร.อนุชํา โสมําบุตร  ผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ …

กฤษณา13

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  2561  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (vbac) จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี คุณวิรุณ  คำภิโล  ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)  และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.2)  ทุกสาขาวิชา ซึ่งเป็นรุ่นกฤษณา13  ของครอบครัววีแบค …

พัฒนาทักษะชีวิตพิชิต7มารร้าย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ VBAC  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตพิชิต7มารร้าย เมื่อวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  เป็นกิจกรรมที่มีการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะชีวิตหลายด้าน  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันภัยในรูปแบบต่าง ๆ   ซึ่งการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 1  ทุกสาขาวิชา  ในงานนี้ …

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่ 31

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่ 31  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดเชียงราย  สนามแข่งขัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์   มีการแข่งขันตั้งแต่ 1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561     ขอบขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ …

ขอแสดงความยินดีสำหรับคณะผู้บริหาร และคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น

“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” คำขวัญวันครู ปี 2561 ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและครู   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจทุกท่าน   ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น  ในงานวันครู 16 มกราคม 2561  กลุ่มสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน  จังหวัดเชียงราย   ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย   …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เงิน ทองแดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  เหรียญเงิน เหรียญทองแดง  ที่ผ่านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย  ของแต่ละประเภทวิชา  (เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์  …

วีแบคร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก กับชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ และ โรงเรียนบ้านริมลาว

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม  พ.ศ. 2561  ตัวแทนคณะครู และนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ส่งมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนรอบ ๆ วิทยาลัย  โดยการสนับสนุนของขวัญวันเด็กให้กับเด็ก ๆ ชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่  และเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านริมลาว โดยในปี …

ออกแนะแนว เปิดรับสมัครนักศึกษา ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครู  และตัวแทนนักศึกษา  เดินทางออกแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในระดับ ปวช.  และ ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2561   ทั้งภายในจังหวัดเชียงราย  และจังหวัดในเขตภาคเหนือ   โดยปีนี้ยังคงมีทุนเรียนฟรี  หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับทุน  สามารถสอบถามได้ที่เบอร์  053631125  หรือ เพจ Facebook :   vbac.co.th …