การแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน

เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมวันวิชาการ   โดยจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  หรือ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)   ระดับสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562   จัดการแข่งขันทั้งหมด 7 รายการ  คือ …

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือวีแบค

เมื่อวัน  อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม  พิธีเดินสวนสนามของเหล่าลูกเสือวิสามัญ   เพื่อทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เนื่องด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย …

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่  9  สิงหาคม 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC) จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ประจำปี 2562   เนื่องในวันที่  12 สิงหาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9   โดยในงานมี  คุณวิรุณ  คำภิโล  ผู้รับใบอนุญาต  …

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือเนตรนารี

กองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC) ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือเนตรนารี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

กองลูกเสือทำความดีกับกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาอวัยวะ

กองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ(VBAC) ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาค โลหิต ดวงตา อวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  (VBAC )  จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562  โดยมีคุณพรเพ็ญ  คำภิโล  ผู้อำนวยการวิทยาลัย และคุณวิรุณ  คำภิโล  เป็นประธานนำคณะผู้บริหารและคณะครู วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล  รัชกาลที่ 10     เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ …

สุนทรียสนทนา”ทิศทางการคืนครูดีสู่ห้องเรียนของวิทยาลัย VBAC”

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จัดอบรมในโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากร  ในหัวข้อ สุนทรียสนทนาทิศทางการคืนครูดีสู่ห้องเรียนของวิทยาลัย VBAC  โดยมี ผู้อำนวยการคุณพรเพ็ญ  คำภิโล และคุณวิรุณ  คำภิโล  เป็นประธานการเปิดอบรม  เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม 2562   ณ โรงแรมลักษวรรณ  รีสอร์ท  เชียงราย

วีแบคจัดกิจกรรมทำบุญหอพักใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมทำบุญหอพักใน ทั้งหอพักชาย และหอพักหญิง  ประจำปี 2562  โดยมีผู้อำนวยการ  คณะผู้บริหาร  คณะครูผู้สอน และนักศึกษาทุกระดับชั้นพร้อมใจกันร่วมกิจกรรม  ทำบุญหอพักและรับศีล รับพร จากคณะพระสงฆ์จำนวน 9  รูป

วีแบคถวายเทียนพรรษา “วันเข้าพรรษา”

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562  ณ วัดในชุมชนท้องถิ่นของตน  รอบ ๆ วิทยาลัย  เช่น วัดป่าไผ่  วัดศรีชุมริมลาว  วัดสันทรายน้อย  เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของวันที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา  โดยเพื่อยังคงรักษาสือทอด ประเพณีอันดีงามยังคงอยู่ต่อไป      

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อ พฤหัสบดี วันที่ 27 มิถุนายน 2562   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ VBAC (วีแบค) จัดกิจกรรมวันไหว้  ประจำปีการศึกษา 2562   เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึง ครู อาจารย์ ผู้ที่เป็นเสมือนพ่อกับแม่คนที่สองของชีวิต  ที่สั่งสอน และอบรมให้นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง และ …