กิจกรรมวันลอยกระทง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันลอยกระทง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  โดยในงานมีการประกวดนางนพมาศ ประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก  และการแสดงของนักศึกษาทุกระดับชั้น   เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และให้ความสำคัญกับประเพณีลอยกระทง  อนุรักษ์วัฒนธรรมภาคเหนือทั้งการแต่งกาย  การแสดงที่นำเสนอบนเวที  และการอนุรักษ์ธรรมชาติของแหล่งน้ำ                        …

จิตอาสาคัดแยกขยะ

ภาพบรรยากาศการคัดแยกขยะของเหล่าตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  กิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะในงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46  เจียงฮายเกมส์  ระหว่างวันที่  17 – 28 พฤศจิกายน  2561

ร่วมพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ตัวแทนกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  เมื่อวันที่ 25   พฤศจิกายน 2561

พิธีถวายราชสดุดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (วีแบค)  จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย (วันที่ 20 พฤศจิการยน 2561)  

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ คณะครู  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (วีแบค)  ได้รับการตรวจประเมิน ในระดับดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย vbac.co.th

วีแบคจิตอาสา กับ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติเจียงฮายเกมส์

วีแบคจิตอาสา  ภาพความน่ารักของนักศึกษาที่อุทิศตนเพื่อเป็นจิตอาสาในการเก็บขยะ  ขัดแยกขวดน้ำ ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดงานจริง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 46  เจียงฮายเกมส์  ในวันที่  18-28 พฤศจิกายน  2561

นักศึกษาช่างยนต์ เข้าดูงานบริษัท คาร์คอน

ภาพนักศึกษา  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชายานยนต์  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ขอเข้าดูงาน บริษัท คาร์คอน จังหวัดเชียงราย  เพื่อศึกษาและเพิ่มทักษะในงานวิชาชีพ  เปิดประสบการณ์ และรับความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับสายงาน  โดยมี นักศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชายานยนต์  จำนวน  20 คน  พร้อมทั้งตัวแทนอาจารย์  …

นักศึกษาวีแบคเข้าชมงาน Open House ราชภัฏ เชียงราย

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  ระดับ ปวส. ทุกประเภทวิชา  เข้าชม และร่วมกิจกรรม งาน Open House ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   เมื่อวันที่ 7  พฤศจิกายน 2561

ผอ.วีแบคเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้อำนวยการ คุณพรเพ็ญ คำภิโล ร่วมประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรับทราบ กำหนดการปฏิทินปฏิบัติงานการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ vnet   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561   ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ(วีแบค)  ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันในระดับ ปวช. และ ปวส.   การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาเชียงราย    เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม ถึง 2  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา  จังหวัดเชียงราย     …