งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจนำกองลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 ภาคเหนือ ลูกเสือท้องถิ่นไทย ก้าวไกล รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 8-11มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระราชินี”

คณะผู้บริหาร  อาจารย์ และนักศึกษาทุกระดับชั้น ร่วมทำพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  วันที่ 3 มิถุนายน  2562  โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5  มิถุนายน 2562   โดยมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หน้าห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  เพื่อให้คณะครู และนักศึกษาได้ลงนามถวายพระพร …

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. คำขวัญประจำปี 2562 โดยกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)  โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษา คณะครู ได้กล่าวคำปฏิญาณตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ และยาเสพติด  อีกทั้งยังให้กำลังใจ ให้ความรู้ …

น้องใหม่ เที่ยวจังหวัดเชียงราย

ภาพบรรยากาศคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  นำนักศึกษาเที่ยวชมสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย  เพื่อรู้จักสถานที่  ก่อนเปิดภาคเรียน  เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักจังหวัดเชียงราย และทำความรู้จักกันระหว่างออกเดินทางเที่ยวชมในสถานที่ต่างๆ  

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา  2562  สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่  ปวช.1  ทุกสาขาวิชา  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจ ทั้งคณะครู และผู้ปกครอง  รวมทั้งพบปะพูดคุยระหว่าง ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา  เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา  การประชุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13  พฤศภาคม 2562  

โครงการ ม.แม่ฟ้าหลวงกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายในนักกีฬา

สโมสรฟุตบอลเชียงรายดราก้อน เอฟซี  และ นักศึกษาวีแบค รุ่น U19   ให้ความร่วมมือกับทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการวิจัยเรื่องผลของการฝังเข็มและการนวดต่อการฟื้นฟูสภาพในนักกีฬา”  

วันรายงานตัวนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมรายงานตัวนักศึกษา เมื่อวันที่  1 เมษายน  2562   สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ในระดับ ปวช. และ ปวส.  โดยในปีการศึกษา 2562  ได้มีนักศึกษาที่เข้าเรียนระบบปกติ  และนักศึกษาระบบทวิภาคี  อีกทั้งมีนักศึกษาทุนนักกีฬาฟุตบอล โดยได้รับการสนับสนุนจากสโมสร เชียงราย  ดราก้อน เอฟซี  …

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กๆ กฤษณา 14

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทุก ๆ คน ที่สำเร็จการศึกษา ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.  โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2562   ณ อาคารสำนักงาน …

งานแสดงผลงานชมรมของนักศึกษาวีแบค

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ทุกระดับชั้น  ได้นำเสนอผลงานของชมรมตนเองประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  ในกิจกรรมที่ชื่อว่า  RAT CAN DO  หนูทำได้   

โครงการอบรมลูกเสือช่อสะอาด

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ระดับ ปวช.1  ทุกสาขาวิชาเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ   ในโครงการอบรมลูกเสือช่อสะอาด  เมื่อวันที่ 6 ถึง 8 กุมภาพันธ์  2562  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  โดยในการเข้าค่ายในครั้งนี้  นักศึกษาได้รับความรู้ที่หลากหลาย เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้