นักศึกษาวีแบคเข้าชมงาน Open House ราชภัฏ เชียงราย

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  ระดับ ปวส. ทุกประเภทวิชา  เข้าชม และร่วมกิจกรรม งาน Open House ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   เมื่อวันที่ 7  พฤศจิกายน 2561

ผอ.วีแบคเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้อำนวยการ คุณพรเพ็ญ คำภิโล ร่วมประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรับทราบ กำหนดการปฏิทินปฏิบัติงานการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ vnet   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561   ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ(วีแบค)  ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันในระดับ ปวช. และ ปวส.   การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาเชียงราย    เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม ถึง 2  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา  จังหวัดเชียงราย     …

เตรียมความพร้อมเพื่อฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (วีแบค)    ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ    ฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น  CarCon    ในโครงการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตามนโยบายอาชีวศึกษา  โดยโรงเรียนสอนเคาะพ่นสีรถยนต์ คาร์คอน

มหัศจรรย์แห่งศิลปะ อารยะนครเชียงราย “Wonderful Arts Wonderful Chiangrai” 

ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  กว่า 50 ชีวิต  ร่วมเดินขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อต้อนรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส” มหัศจรรย์แห่งศิลปะ อารยะนครเชียงราย “Wonderful Arts Wonderful Chiangrai”  นักศึกษาทุกคนล้วนภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28  ตุลาคม 2561 …

คณะอาจารย์วีแบคออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา

ภาพการเยี่ยมบ้านนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  ภายในจังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่  จังหวัดพะเยา  จังหวัดลำปาง  จังหวัดตาก และใกล้เคียง  โดยเข้าพบและพูดคุยกับผู้ปกครอง และสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดูแลนักศึกษาในภาคเรียนต่อไป  

โครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถณะวิชาชีพครู

ตัวแทนคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ(vbac)  เข้าร่วมอบรมในโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถณะวิชาชีพครู  ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 25-30  ตุลาคม 2561  โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ   โรงแรมอโมร่าท่าแพ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ณ. โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี

คุณพรเพ็ญ  คำภิโล และคุณวิรุณ คำภิโล  ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  เข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา ครั้งที่ 43  เมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561  ณ. โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเมินคุณภาพการศึกษา

คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  เข้ารับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  ในหัวข้อ การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   โดย นายโสภณ  จุโลทก  เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม   ระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ …

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษา ระดับชั้น  ปวช. 2 -3  และนักศึกษา ปวส.2  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561   กำลังปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  จากสถานประกอบการ   ณ กรุงเทพมหาคร และจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิต  ประสบการณ์การทำงาน  และได้รับเงินเดือนระหว่างเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคน