พิธีถวายราชสดุดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (วีแบค)  จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย (วันที่ 20 พฤศจิการยน 2561)  

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ คณะครู  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (วีแบค)  ได้รับการตรวจประเมิน ในระดับดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย vbac.co.th

วีแบคจิตอาสา กับ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติเจียงฮายเกมส์

วีแบคจิตอาสา  ภาพความน่ารักของนักศึกษาที่อุทิศตนเพื่อเป็นจิตอาสาในการเก็บขยะ  ขัดแยกขวดน้ำ ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดงานจริง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 46  เจียงฮายเกมส์  ในวันที่  18-28 พฤศจิกายน  2561

นักศึกษาช่างยนต์ เข้าดูงานบริษัท คาร์คอน

ภาพนักศึกษา  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชายานยนต์  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ขอเข้าดูงาน บริษัท คาร์คอน จังหวัดเชียงราย  เพื่อศึกษาและเพิ่มทักษะในงานวิชาชีพ  เปิดประสบการณ์ และรับความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับสายงาน  โดยมี นักศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชายานยนต์  จำนวน  20 คน  พร้อมทั้งตัวแทนอาจารย์  …

นักศึกษาวีแบคเข้าชมงาน Open House ราชภัฏ เชียงราย

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  ระดับ ปวส. ทุกประเภทวิชา  เข้าชม และร่วมกิจกรรม งาน Open House ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   เมื่อวันที่ 7  พฤศจิกายน 2561

ผอ.วีแบคเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้อำนวยการ คุณพรเพ็ญ คำภิโล ร่วมประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรับทราบ กำหนดการปฏิทินปฏิบัติงานการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ vnet   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561   ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ(วีแบค)  ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันในระดับ ปวช. และ ปวส.   การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาเชียงราย    เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม ถึง 2  พฤศจิกายน  2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา  จังหวัดเชียงราย     …

เตรียมความพร้อมเพื่อฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (วีแบค)    ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ    ฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น  CarCon    ในโครงการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตามนโยบายอาชีวศึกษา  โดยโรงเรียนสอนเคาะพ่นสีรถยนต์ คาร์คอน

มหัศจรรย์แห่งศิลปะ อารยะนครเชียงราย “Wonderful Arts Wonderful Chiangrai” 

ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  กว่า 50 ชีวิต  ร่วมเดินขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อต้อนรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส” มหัศจรรย์แห่งศิลปะ อารยะนครเชียงราย “Wonderful Arts Wonderful Chiangrai”  นักศึกษาทุกคนล้วนภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28  ตุลาคม 2561 …

คณะอาจารย์วีแบคออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา

ภาพการเยี่ยมบ้านนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  ภายในจังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่  จังหวัดพะเยา  จังหวัดลำปาง  จังหวัดตาก และใกล้เคียง  โดยเข้าพบและพูดคุยกับผู้ปกครอง และสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดูแลนักศึกษาในภาคเรียนต่อไป