วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. คำขวัญประจำปี 2562 โดยกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)  โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษา คณะครู ได้กล่าวคำปฏิญาณตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ และยาเสพติด  อีกทั้งยังให้กำลังใจ ให้ความรู้ …

น้องใหม่ เที่ยวจังหวัดเชียงราย

ภาพบรรยากาศคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  นำนักศึกษาเที่ยวชมสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย  เพื่อรู้จักสถานที่  ก่อนเปิดภาคเรียน  เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักจังหวัดเชียงราย และทำความรู้จักกันระหว่างออกเดินทางเที่ยวชมในสถานที่ต่างๆ  

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา  2562  สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่  ปวช.1  ทุกสาขาวิชา  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจ ทั้งคณะครู และผู้ปกครอง  รวมทั้งพบปะพูดคุยระหว่าง ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา  เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา  การประชุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13  พฤศภาคม 2562  

โครงการ ม.แม่ฟ้าหลวงกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายในนักกีฬา

สโมสรฟุตบอลเชียงรายดราก้อน เอฟซี  และ นักศึกษาวีแบค รุ่น U19   ให้ความร่วมมือกับทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการวิจัยเรื่องผลของการฝังเข็มและการนวดต่อการฟื้นฟูสภาพในนักกีฬา”  

วันรายงานตัวนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมรายงานตัวนักศึกษา เมื่อวันที่  1 เมษายน  2562   สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ในระดับ ปวช. และ ปวส.  โดยในปีการศึกษา 2562  ได้มีนักศึกษาที่เข้าเรียนระบบปกติ  และนักศึกษาระบบทวิภาคี  อีกทั้งมีนักศึกษาทุนนักกีฬาฟุตบอล โดยได้รับการสนับสนุนจากสโมสร เชียงราย  ดราก้อน เอฟซี  …

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กๆ กฤษณา 14

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทุก ๆ คน ที่สำเร็จการศึกษา ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.  โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2562   ณ อาคารสำนักงาน …

งานแสดงผลงานชมรมของนักศึกษาวีแบค

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ทุกระดับชั้น  ได้นำเสนอผลงานของชมรมตนเองประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  ในกิจกรรมที่ชื่อว่า  RAT CAN DO  หนูทำได้   

โครงการอบรมลูกเสือช่อสะอาด

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ระดับ ปวช.1  ทุกสาขาวิชาเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ   ในโครงการอบรมลูกเสือช่อสะอาด  เมื่อวันที่ 6 ถึง 8 กุมภาพันธ์  2562  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  โดยในการเข้าค่ายในครั้งนี้  นักศึกษาได้รับความรู้ที่หลากหลาย เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้      

ครูวีแบครับรางวัล “วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562”

ผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เข้าแถวเข้ารับรางวัลผู้บริหาร และคณะครูดีเด่น  งานวันครู  ครั้งที่ 63  ประจำปี  2562   เข้ารับจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี “วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562”     ณ  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  …

กิจกรรมกีฬาสีวีแบค 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมกีฬาสีวีแบค  ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 19-20  ธันวาคม 2561   โดยในปีนี้ได้แบ่งนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.  ออกเป็น 4  สี  และจัดกีฬาให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน  โดยเรียกเสียงหัวเราะได้มากที่สุดคงจะเป็นกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน ที่มีคณะครูวีแบคร่วมในการแข่งขันด้วย  …