กิจกรรม “กีฬาสีวีแบค 2017”

เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมกีฬาสีวีแบค  ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งในปีนี้จัดแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4  สี  โดยการจัดกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดกีฬาสีปีนี้ จัดขบวนได้อย่างสวยงาม  โดยในงานมีการแข่งขันกีฬาที่หลากหลาย ทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน  เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องชาววีแบค  และรู้รักสามัคคี   ติดตามชมภาพทั้งหมดได้ที่เพจเฟสบุค …

เด็กวีแบครับใบประกาศ อบรมงานแม่บ้าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว และการโรงแรม  ระดับ ปวส.2  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  เข้ารับใบประกาศ  ผ่านการอบรม  หลักสูตรงานแม่บ้าน  ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน  

วางพวงมาลาเนื่องในวันวชิราวุธ  25  พฤศจิกายน 

ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  (VBAC) พากองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยมาวางพวงมาลาเนื่องในวันวชิราวุธ  คือวันที่ 25  พฤศจิกายน   และในงานยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “สืบสานปณิธานทำดีด้วยหัวใจ”  ที่โรงเรียนบ้านสันโค้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

ลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษาคนใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (vbac) จัดกิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การของคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักศึกษาวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยทางวิทยาลัยจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันอังคาร  ที่ 7  พฤศจิกายน 2560  

วีแบคจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  โดยมีนางพรเพ็ญ  คำภิโล  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานเปิดงานเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกกับการเข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็ก  การประดิษฐ์โคมลอย   การประกวดเทพบุตร  และนางนพมาศ   เป็นการสืบสารประเพณีอันดีงาม ให้นักศึกษาได้ทราบความเป็นมาของวันลอยกระทง  เห็นคุณค่าของแม่น้ำ  และรู้จักวิธีการดูแลรักษาให้อยู่อย่างยั้งยืน       …

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ( English  for  servics )  ระหว่างวันที่   25  ถึง  29  ตุลาคม พ.ศ. 2560  โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  เข้าร่วมฟังการบรรยายพร้อมทั้งฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ   เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาในการปฏิบัติงานจริง …

จิตอาสา ตัวแทนครู นักศึกษา ลูกเสือวิสามัญ

ตัวแทนครู  นักศึกษา  ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ณ  พระเมรุมาศจำลอง  สนามบินเก่าฝูงบิน 416 อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  วันที่ 26  ตุลาคม  พ.ศ.2560  

ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญฝึกซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์   พระเมรุมาศจำลองเชียงราย

ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ(VBAC)  ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย  ฝึกซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์   พระเมรุมาศจำลอง  ณ บริเวณสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  เพื่อร่วมถวายราชสักการะ  แสดงความจงรักภักดี  ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถพิตร

  พิธีรับมอบของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ 

รองผู้อำนวยการ  นางณัฐวรรณ  บวรรับพร  นำคณะครูและตัวแทนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  เป็นตัวแทนรับมอบ  ในงานพิธีรับมอบของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ  งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมจิตอาสา

คณะครู  และนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (17 ตุลาคม 2560)