พิธีรับมอบของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ 

รองผู้อำนวยการ  นางณัฐวรรณ  บวรรับพร  นำคณะครูและตัวแทนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC)  เป็นตัวแทนรับมอบ  ในงานพิธีรับมอบของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ  งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมจิตอาสา

คณะครู  และนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (17 ตุลาคม 2560)  

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด

ของแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  (VBAC)  ระดับ ปวช.  และ  ปวส.  ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และเข้ารับเอกสารหนังสือรับรองการฝึกงานของนักศึกษาทวิภาคี  กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด    ประจำปีการศึกษา 2560

เยี่ยมบ้านนักศึกษา

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ  ออกเดินทางเยี่ยมบ้านนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  และเข้าร่วมประชุมของแต่ละหมู่บ้าน  เพื่อให้บริการข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ปวช. และ ปวส  แก่ผู้ปกครอง  

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี”   วันที่  9-12  ตุลาคม 2560  วิทยกรให้ความรู้โดย ผอ.กมล  ชุ่มเจริญ  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ    

คณะครู นักศึกษาวีแบค ร้องเพลง รักพ่อ…ไม่มีวันพอเพียง

คณะผู้บริหาร  อาจารย์  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ ร่วมขับร้องเพลง ‘รักพ่อ…ไม่มีวันพอเพียง’  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

คณะผู้บริหาร ครู และ นักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ   ร่วมปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมบานสะพรั่ง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9   (17  สิงหาคม พ.ศ. 2560)

เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝึกงานบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (S&P)

นักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ทั้ง ปวช.2  และ ปวช.3  เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ณ  ห้องประชุม 1    วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ    เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (S&P) …

พิธีถวายพระพรชัย และวางพานพุ่ม ” วันแม่แห่งชาติ “

วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 2560 คำขวัญวันแม่ 2560 “สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 …